REGULAMIN

Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem imprezy. Pamiętajcie, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia Was z jego przestrzegania i odpowiedzialności za jego łamanie.

POBIERZ