ZOMBIE LARP 2
Relacja TV ZOMBIE LARP 2Relacja telewizji TVT
ZOMBIE LARP 2012 Video z pierwszej edycji Zombie LARP